Uw investering voor een Intake training voor detachering

Tijden en locatie in overleg van beschikbaarheid van de engineers. Gezien de tijdsdruk voor een geplande intake bij een klant, kan de training in de avonduren plaatsvinden. Met pizza sessie van 17.30-20.30.

Geef uw medewerker communicatie plezier en inzichten voor de komende jaren - en verder!

Inhoud en aanpak

De duur en de investering van de individuele coaching ‘Intake’ gesprekken’ zijn variabel. Dat wil zeggen, de implementatie van de gewenste communicatie skills zijn gerelateerd aan het opname vermogen en capaciteiten van de engineer op dat moment.

Voor een goede implementatie van de theorie en verandering in houding en gedrag heb ik drie, soms vier coaching sessies benodigd. (De tijdsduur per coaching sessie is 2.5 uur)

In 2.5 uur tijdsbestek zijn er een hoop leermomenten en een individuele ‘empowerment’ per engineer. Echter nogmaals afhankelijk van het communicatie nivo van de engineers, is de kracht van herhaling en het ontwikkelen van kerncompetenties een langer proces.

Wat doe en bereik ik in deze coaching sessies?:

1e  Coaching Sessie:

  • Intake gesprek met fieldmanager/manager/ accountmanager
  • Voorbereiding coachingsgesprek engineer(s):
  • Engineer(s) geeft (geven) aan wat hij (zij) zelf wil(len) leren
  • Engineer brengt functiebeschrijvingen mee van afgewezen functies of potentiële functies
  • Effectieve en praktische Coaching met geïnventariseerde inhoud en doelen
  • SMART actieplan en evaluatie

In de eerste coaching sessie spreek ik met de accountmanager, fieldmanager en met de engineer over de situatie en de gewenste leerdoelen. In deze sessie worden de theorie van de succesfactoren, de houding en een paar implementatie oefeningen behandeld. Bij de eerstvolgende ‘intake’ van de getrainde engineer, is de verbetering al merkbaar en voelbaar voor de klant, accountmanager en fieldmanager en is de kans op succes aanmerkelijk gestegen!

Bedrag van € 475,- per sessie.

2e  Coaching Sessie:

In deze sessie gaan we de theorie en succes factoren oefenen en verder implementeren aan de hand van (potentiële) functieomschrijvingen. We kijken verder naar het oefenen van situatievragen, probleem en pijnpunten vragen en het leren doorvragen. Ik kijk naar de groei in communicatie nivo en of de theorie in de praktijk wordt gebracht.

Een belangrijke extra toegevoegde waarde bij deze sessie is ook hoe en met wat voor onderwerpen brengen we de klantsituatie in kaart bij mijn nieuwe opdracht. De accountmanager van de engineer krijgt na een periode een (technisch) verslag, waarin meer klantinzicht komt en ‘business tools’ en ideeën worden aangereikt. Zo reik ik de engineer ‘tools’ aan om naast de gemaakte detachering uren voor de onderneming meer te verdienen met vereende krachten en inzichten.

Bedrag van € 475,- per sessie.

Het rendement

  • De gecoachte engineer heeft een stevige basis gevormd om zichzelf krachtig neer te zetten en is in staat met ‘commerciële’ communicatie, een onderscheidend gesprek te voeren in de markt.
  • De gecoachte engineer leert verslagen te maken om continuïteit en transparantie voor de organisatie te creëren en deze te waarborgen met het Account Team.

hansIk zoek de vraag achter de vraag

Waar geloof ik in? Welke vragen vind ik belangrijk? Welke vragen zou u zich kunnen stellen?

Checlist Succesvol Afsluiten

Leer alles over succesvol afsluiten.

7 Strategieën om Beter te Verkopen

Kijk met een andere blik naar uw organisatie en vergroot uw winkansen.